Trang chủ Giới thiệu Điểm đến Khuyến mại Bảng giá Du lịch nước ngoài  Tour Halong-Catba  
Du lịch nước ngoài  
 

 

Tour Quốc Tế

 

1/Bangkok – Pattaya ( Thái Lan) 5N

Khởi hành: 11,21,26 , 28/6  …………………………...............   - Giá trọn gói: 9.470.000 VND/ khách

Khởi hành: 27/6 ………………………………………............... - Giá trọn gói: 8.790.000 VND/ khách

Khởi hành: 3,4,11,13,18,20,26,30/7  ………………. ...............    - Giá trọn gói: 8.790.000 VND/ khách

Khởi hành: 1, 15/8    …………………………………...............  - Giá trọn gói: 8.790.000 VND/ khách

 

2/ Phuket ( Thai Lan) 5N

Khởi hành: 13,20/6 &5/19/7  - Gia trọn gói: 17.990.000 VND/ khách

 

3/ Singapore   4 N (GARDENS BY THE BAY)

Khởi hành: 13/6 & 27/7 …………………………...................     - Giá trọn gói: 13.400.000 VND/ khách

Khởi hành: 20/6 ………………………………….....................   - Giá trọn gói: 13.990.000 VND/ khách

Khởi hành: 29/6 …………………………….. …...................      - Giá trọn gói: 13.900.000 VND/ khách

Khởi hành: 5/7   ……………………………. …….................     - Giá trọn gói: 13.500.000 VND/ khách

Khởi hành: 11,19/7……………………………. …..................     - Giá trọn gói: 14.000.000 VND/ khách

 

4/ Kuala Lumpur – Genting ( Malaysia) 4N

Khởi hành: 16,19/6  & 26/7………………………….................... - Giá trọn gói:  8.400.000 VND/khách

 

5/ Kuala Lumpur – Penang ( Malaysia) 5N

Khởi hành: 26/6  & 11,25 /7……………………….......................  - Giá trọn gói:  11.849.000 VND/khách

 

6/ Malaysia – Singapore 7N

Khởi hành: 15/6   …………………….. …………....................      - Giá trọn gói:  16.100.000 VND/khách

Khởi hành: 22,27/6     ……………………… . . . . .....................    - Giá trọn gói:  15.300.000 VND/khách

Khởi hành: 6,13,20,26/7……………………… .  . .....................     - Giá trọn gói:  15.500.000 VND/khách

 

7/ Bali – Yogyakarta ( Indonesia) 6N

Khởi hành: 13,27/6  & 19,31/7 ……………. .. .. .........................    - Giá trọn gói:  25.900.000 VND/khách

 

8/ Yogyakarta – Borobudur ( Indonesia) 5N

Khởi hành: 19/6  & 11,25/7  ………………... …...........................  - Giá trọn gói:  19.900.000 VND/khách

 

9/ Bali – Thiên đường biển đảo 4N

Khởi hành:  26/6& 11,25/7    ……………………….....................   - Giá trọn gói: 19.100.000 VND/ khách

 

10/ Myanmar – Chùa Đá Vàng 4N

Khởi hành: 12,14,28/6 & 7,21/7 & 9/8  …………….....................…- Giá từ : 13.500.000 VND/khách

 

11/ Campuchia (Phnompenh – Siemreap) 4N

Khởi hành: 13,29/6 & 11,18,26/7 & 8,22/8 & 12/9…….....................- Giá từ 10.990.000 VND/khách

 

12/ Lao: Viengchan – Luongphabang 5N

Khởi hành: 22/6 & 31/7 &25/8 ……………………….......................- Giá từ: 12.990.000 VND/khách

 

13/ Cuba 9N

Khởi hành: 25/6 & 18/7 & 10/8……………………….......................- Giá từ 86.000.000 VND/khách

 

 

14/ Hongkong  4N

Khởi hành: 13,20,22,27/6 & 3,12,26/7& 14/8 &1,25/9…….............   - Giá từ :13.840.000 VND/khách

 

15/ Hongkong – Ma Cao 4N

Khởi hành: 13, 20/6 & 12,26/7 & 14,21/8 & 1,25/9  ….................     - Giá từ: 17.780.000 VND/khách

 

 

16/ Hongkong – Macao – Tham Quyen 6N

Khởi hành: 13, 25/6 & 15/7 &19/8 & 18/9…………. ...............         - Giá trọn gói: 18.000.000 VND/khách

 

17/ Hongkong – Quang Chau – Tham Quyen 5N

Khởi hành: 18/7 & 6,21/8 & 18/9…………………………................ - Giá từ : 14.500.000 VND/khách

 

18/ Bac Kinh – Thuong Hai – Hang Chau –Tô Châu 7N

Khởi hành: 13,22,30/6&10,23,27/7 & 8,14/8 ………......................    - Giá trọn gói: 15.959.000 VND/khách

 

 

19/ Bac Kinh- Thuong Hai  5 ngay – đi tàu siêu tốc

Khởi hành:  13,22/6 & 15,25/7& 15/30/8 …………...................................- Giá trọn gói: 15.310.000 VND/ khách

 

 

20/ Thuong Hai – Hang Chau – To Chau – Vo Tich 5N

Khởi hành:  15,25/7 ……………………………….............................-  Giá trọn gói: 11.200.000 VND/ khách

 

21/ Tay An  – Trinh Chau – Khai Phong – Lac Duong 6N

Khởi hành:  12,26/6 & 10,23/7 -………………………................................ - Giá trọn gói: 16.800.000 VND/ khách

 

22/ Quang Chau – Noi Mong 5N

Khởi hành:  7,21/6 & 12,26/7 & 7,21/8 ……………...........................-  Giá trọn gói: 19.800.000 VND/ khách

 

23/ Con Minh – Dai Ly – Le Giang 8N

Khởi hành:  12,26/6 & 18/7………………………............................  -  Giá trọn gói: 12.400.000 VND/ khách

 

24/ Nam Ninh – Truong Gia Gioi – Phuong Hoang Co Tran 6N– đường bộ

Khởi hành:  12,26 /6& 17/7 ……………………….............................-  Giá trọn gói: 11.900.000 VND/ khách

 

25/ Thanh Do – Cuu Trai Cau – Nga Mi Son 6N

Khởi hành:  14/6 & 12, 26/7 ……...................................... -  Giá trọn gói: 14.990.000 – 17.700.000VND/ khách

 

26/ Tay Tang Huyen Bi  8N

Khởi hành:  12/6 &  18/7 ..................................................  -  Giá trọn gói: 32.500.000 -35.500.000VND/ khách

 

27/ Dai Loan 6N

Khởi hành:  13,22 /6 & 18,26/7..........................................   -  Giá trọn gói: 18.800.000 VND/ khách

 

28/Seoul (Han Quoc)  4N

Khởi hành : 21, 28/06 & 4,5,11,12,18,19,25,26/7 …............. - Giá trọn gói: 15.499.000VND/khách

 

29/Seoul – Jeju ( Han Quoc ) 6N

Khởi hành : 13,20,27/6 & 4,5,11,12,18,19,25,26/7 .................-   Giá trọn gói: 21.899.000VND/khách

 

 

30/Nhat Ban  – Han Quoc  8N

Khởi hành: 23/06  .............................................................    - Giá trọn gói: 48.070.000VND/khách

 

31/ Nhat Ban 6N

Khởi hành: 6,15,29 /6& 6 ,18, 30/7 ....................................    - Giá trọn gói: 35.700.000 VND/ khách

 

32/ Nhat Ban ( Tokyo – Hokkaido) 6N

Khởi hành: 22/7 &  22/8   ................................... ................  - Giá trọn gói: 39.900.000 VND/ khách

 

33/ Sydney – Canberra – Melbourne 7N

Khởi hành: 15,29/7   ………………………………............… - Giá trọn gói: 59.900.000 VND/ khách

 

 

34/ Phap – Bi – Ha Lan - Duc 10N

Khởi hành: 25/6 & 11,25/7 & 8,27/8……………………......…- Gia tu: 69.900.000 VND/ khách

 

35/ Phap – Bi – Ha Lan – Duc – Thuy Sy – Y 15N

Khởi hành: 11,25/6&11,28 /7&10,25/8 ……………......……...- Gia tu: 99.900.000 VND/ khách

 

36/ My 2 bo Đong Tay 12N

Khởi hành: 16/6 & 9,20, 25/7  ……….....................................- Giá trọn gói: 82.500.000 VND/ khách+ 3.400 visa

 

37/ Anh – Scotland 11N

Khởi hành: 20/6 & 10,20/7  ………………………..............    - Giá trọn gói: 84.000.000 VND/ khách

 

38/ Tho Nhi Ky 10N

Khởi hành: 26/6 & 26/7 ……………………………..............  - Giá trọn gói: 54.900.000 VND/ khách

 

 

39/ Tho Nhi Ky –Hy Lap 8N 

Khởi hành: 25/6 & 26/7 .....................................................    - Giá trọn gói: 63.900.000 VND/ khách

 

40/ Phan Lan – Thuy Dien – Na Uy – Dan Mach 13N  

Khởi hành: 18/6 & 14/7 & 24/8 ............................................. - Giá trọn gói: 103.900.000 VND/ khách

 

 

41/ Brisbane –Gold Coast – Sydney – Canberra – Melbourne 9N 

Khởi hành: 26/7 & 14/8 .....................................................    - Giá trọn gói: 65.900.000 VND/ khách

 

 

42/ Hungary – Ao – Sec – Ba Lan 13N

Khởi hành: 20/7 & 24/8 .....................................................    - Giá trọn gói: 89.900.000 VND/ khách

 

 

43/ Canada : Vancouver, Rocky mountain , Montreal,Ottawa, Toronto 12N

Khởi hành: 28/6 &  28/7 …………………………................. - Giá trọn gói: 108.000.000 VND/ khách

 

44/ Dubai – Abu Dhabi 6N

Khởi hành: 19/6 & 9,25/7....................................................   - Giá trọn gói: 43. 900.000 VND/ khách

 

45/ Nam Phi : Cape town – Pretoria – Sun city – Johanneburg 8N

Khởi hành: 29/6 & 27/7  ………………………............……..- Giá trọn gói: 69.000.000 VND/ khách

 

Tour Nội Địa

 

Tour kích cầu giảm 40% giá vé

 

1/Nha trang – Da Lat 5N

Khởi hành: 5,12,19,26/6  …………………………… -   Giá trọn gói: 7.990.000 VND/ khách

-----------

Khởi hành: 3,10,17,24,31 /7  ……………………. ...... - Giá trọn gói: 7.990.000 VND/ khách

-------------

Khởi hành: 7, 14/8    ………………………………….- Giá trọn gói: 7.990.000 VND/ khách

 

 

2/Nha trang  4N

Khởi hành: 7,21/6  & 5,19/7………………………..   -  Giá trọn gói: 6.800.000 VND/ khách

 

Tour kích cầu giảm 40% giá vé( Bay hàng không VN)

 

 3/Ha Noi – Da Nang – Hoi An 4N

Khởi hành:    9,12,14,16,18/6 ………………………..-   Giá trọn gói: 5.850.000 VND/ khách

------------------

Khởi hành: 5,13,17,19,28 /7  ……………………….  -   Giá trọn gói: 5.850.000 VND/ khách

------------------

Khởi hành: 1,3,8,9,10,14,15,16,17,22,24  …………     Giá trọn gói: 5.850.000 VND/khách

 

4/Ha Noi –Sai Gon – Can Tho- Ca Mau – My Tho –Sai Gon 5N

 

Khởi hành: 15,20/6  ……………………………….  -     Giá trọn gói: 7.290.000 VND/khách

------------------

Khởi hành:  4/7 ………………………………………-   Giá trọn gói: 7.290.000 VND/khách

------------------

Khởi hành: 15/8  ……………………………………..-   Giá trọn gói: 7.290.000 VND/khách

 

5/Ha Noi –Da Nang – Hoi An – Hue  5N

 

Khởi hành: 9,17 /6 …………………………………...-    Giá trọn gói: 6.590.000 VND/ khách

------------------

Khởi hành:  8,9,27,28/7  ……………………………..-    Giá trọn gói: 6.590.000 VND/khách

------------------

Khởi hành: 1,12,26/8     ……………………………...-    Giá trọn gói: 6.590.000 VND/khách

 

6/Ha Noi –Sai Gon – Mui Ne – Dai Nam  5N

 

Khởi hành: 11,13,20,27,28,30/6……………………  -    Giá trọn gói: 6.800.000 VND/ khách

------------------

Khởi hành:  4,11,18,25/7 ………………………….   -   Giá trọn gói: 6.800.000 VND/ khách

------------------

Khởi hành: 1,8,9,15,22/8 …………………………    -    Giá trọn gói: 6.800.000 VND/ khách

 

7/Ha Noi –Sai Gon –Mui Ne

 

Khởi hành: 20/6………………………………………-    Giá trọn gói: 7.390.000 VND/khách

------------------

Khởi hành:  4/7  ……………………………………...-   Giá trọn gói: 7.390.000 VND/khách

------------------

Khởi hành: 15/8………………………………………-    Giá trọn gói: 7.390.000 VND/khách

 

8/Ha Noi –Sai Gon – Vung Tau – Dai Nam 4N

 

Khởi hành: 13,20,276 ………………………………..-    Giá trọn gói: 6.800.000 VND/khách

------------------

Khởi hành:  4,11,18,25/7…………………………..    -    Giá trọn gói: 6.800.000 VND/khách

------------------

Khởi hành: 1,8,15,22/8 ………………………………-    Giá trọn gói: 6.800.000 VND/khách

 

9/Ha Noi – Phu Quoc  4N

 

Khởi hành:  tháng 7, 8 (hàng tuần ) ………………… -    Giá trọn gói: 7.990.000 VND/ khách

 

10/Ha Noi – Buon Me Thuat   3N

 

Khởi hành:   thứ 6 hàng  tuần     ……………………….-    Giá trọn gói: 6.590.000 VND/ khách

 

Khoi hanh hang tuan ( duong bo )

 

11/Ha Noi – Cao Bang – Thac Ban Gioc – Ho Ba Be   4N

 

Khởi hành:  thứ 5 hàng  tuần ……………………       -    Giá trọn gói: 3.490.000 VND/ khách

 

 

12/Ha Noi – Ha Giang  – Lung Cu  – Dong Van – Meo Vac   4N

 

Khởi hành:  thứ 6 hàng  tuần    ………………………-    Giá trọn gói: 3.490.000 VND/khách

 

 

13/Ha Noi – Ha Long ngu tau 3* 2N

 

Khởi hành:  hàng ngày  ………………………………   Giá trọn gói: 1.990.000 VND/ khách

 

 

14/Ha Noi – SaPa  3N

 

Khởi hành:  hàng ngày ……………………………    -   Giá trọn gói: 3.290.000 VND/ khách

 

15/Ha Noi – Moc Chau 2N

 

Khởi hành:  thứ 7 hàng  tuần  ………………………. -    Giá trọn gói: 1.490.000 VND/khách

 

 

 

 
Head Office :Suite 2405-Building 25 T1-Hoang Dao Thuy Str. Cau Giay Dist., Hanoi.
Tel: (84-4) 35333305; Fax:84-4 35332865; Hotline: 84944941999.
Email: info@annamjunk.com ; Website: www.annamjunk.com
Office in Halong Bay: 2 Halong Str-Baichay Dist- Halong city
Tel: (84-33)3515064; Fax: ( 84-33)3640744